Ajankohtaista

Messut pitävät pintansa markkinointimediana

31.1.2020

Messujen osuus yritysten Suomessa käyttämistä mediamainontaeuroista oli viime vuonna 4 % eli saman suuruinen kuin vuotta aikaisemmin. Tieto perustuu Kantar TNS:n tekemään mediamainonnan määrää mittavaan tutkimukseen ja vahvistaa globaalia trendiä, jonka mukaan tapahtumilla ja henkilökohtaisilla kohtaamisilla on suuri merkitys markkinoinnissa. Kaikkiaan Suomessa panostettiin mediamainontaan viime vuonna 1 259 miljoonaa euroa ja mainonnan määrä kasvoi edellisvuodesta 1,2 %. Messujen osuus koko mainonnan määrästä oli 4 %.

Kantar TNS:n tutkimuksessa mitattiin mainostilaan käytettävää rahamäärää, mikä messumedian kohdalla tarkoittaa lähinnä näyttelyosastojen ja muiden promootiotilojen paikanvuokria. Näihin mainostajat investoivat viime vuonna kaikkiaan noin 50 miljoonaa euroa. Kasvavia medioita olivat ulko-, elokuva- ja verkkomainonta. Painettuun mediaan ja televisioon mainostajat sen sijaan sijoittivat viime vuonna entistä vähemmän euroja.

Tiedot perustuvat Kantar TNS Oy:n kuukausittaiseen mediaseurantaan sekä vuosittaiseen erillistutkimukseen, jossa yhteistyökumppaneina ovat media-alan liitot. Messumediasta tutkimukseen osallistuivat Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n jäsenyritykset eli 11 Suomessa ammattimaisesti toimivaa messujärjestäjää.

Lisätietoja:
Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry, toiminnanjohtaja Reija Könönen, puh. 050 560 4614, reija.kononen@messutsuomessa.fi

Lisätietoja tutkimuksesta:
https://www.kantar.fi/uutiset/mediamainonnan-muutokset/mainosvuosi

Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry kehittää messuja markkinointimediana ja edistää alan toimijoiden yhteistyötä. www.messutsuomessa.fi

Messujen osuus yritysten Suomessa käyttämistä mediamainontaeuroista oli viime vuonna 4 % eli saman suuruinen kuin vuotta aikaisemmin. Tieto perustuu Kantar TNS:n tekemään mediamainonnan määrää mittavaan tutkimukseen ja vahvistaa globaalia trendiä, jonka mukaan tapahtumilla ja henkilökohtaisilla kohtaamisilla on suuri merkitys markkinoinnissa. Kaikkiaan Suomessa panostettiin mediamainontaan viime vuonna 1 259 miljoonaa euroa ja mainonnan määrä kasvoi edellisvuodesta 1,2 %. Messujen osuus koko mainonnan määrästä oli 4 %.

Kantar TNS:n tutkimuksessa mitattiin mainostilaan käytettävää rahamäärää, mikä messumedian kohdalla tarkoittaa lähinnä näyttelyosastojen ja muiden promootiotilojen paikanvuokria. Näihin mainostajat investoivat viime vuonna kaikkiaan noin 50 miljoonaa euroa. Kasvavia medioita olivat ulko-, elokuva- ja verkkomainonta. Painettuun mediaan ja televisioon mainostajat sen sijaan sijoittivat viime vuonna entistä vähemmän euroja.

Tiedot perustuvat Kantar TNS Oy:n kuukausittaiseen mediaseurantaan sekä vuosittaiseen erillistutkimukseen, jossa yhteistyökumppaneina ovat media-alan liitot. Messumediasta tutkimukseen osallistuivat Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n jäsenyritykset eli 11 Suomessa ammattimaisesti toimivaa messujärjestäjää.

Lisätietoja:
Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry, toiminnanjohtaja Reija Könönen, puh. 050 560 4614, reija.kononen@messutsuomessa.fi

Lisätietoja tutkimuksesta:
https://www.kantar.fi/uutiset/mediamainonnan-muutokset/mainosvuosi

Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry kehittää messuja markkinointimediana ja edistää alan toimijoiden yhteistyötä. www.messutsuomessa.fi

suomi
Event card: 
Home card: